Literatuurlijst PDD / BVE / HBO+ - Fontys PTH Zwolle [2003-2004]


      

Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Basisbegrippen uit de psychologie
Geschreven door: K. de Best
ISBN: 90.010.7390.5
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff, Groningen
Uitgebracht in: 1985
Aantal pagina's: 203


Productomschrijving Leren en instructie
Psychologie van de leerling en het leerproces
Geschreven door: Monique Boekaerts & P.R.J. Simons
ISBN: 90.232.2987.8
Uitgeverij: Van Gorcum, Assen
Uitgebracht in: 2003
Aantal pagina's: 316

Prijs: € 39,00 (prijs 2-4-2003)

(Dit boek vervangt de oude uitgave van 1987 bij Uitgeverij Dekker & Van de Vegt, ISBN: 90.255.0027.7)Productomschrijving
Bewust omgaan met kinderen
De nieuwe manier van samen-werken op school en thuis
Geschreven door: dr. Thomas Gordon
ISBN: 90.512.1092.2
Uitgeverij: Tirion Uitgevers, Baarn
Uitgebracht in: 1998
Aantal pagina's: 232

Prijs: € 19,50 (prijs 2-4-2003)


Productomschrijving Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus
Geschreven door: John Gray
ISBN: 90.274.6778.1
Uitgeverij: Het Spectrum
Uitgebracht in: 2002
Aantal pagina's: 284

Prijs: € 15,75 (prijs 2-4-2003)


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Management in de klas
Geschreven door: C. Dietvorst, P.G.A.J. Lem, J. Lowyck & S.A.M. Veenman
ISBN: 90.518.9021.4
Uitgeverij: Lemma, Culemborg
Uitgebracht in: 1989
Aantal pagina's: 256


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Algemene didactiek
Deel 3 - Onderwijsleerprocessen
ISBN: onbekend


Productomschrijving Constructie van taken in probleemgestuurd onderwijs
Druk: Eerste druk
Geschreven door: D. Dolmans & H. Snellen-Balendong
ISBN: 90.012.4491.2
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff B.V., Groningen
Uitgebracht in: 1999
Aantal pagina's: 48

Prijs: € 14,50 (prijs 2-4-2003)


Productomschrijving Het didactisch werkvormenboek
Variatie en differentiatie in de praktijk
Geschreven door: Piet Hoogeveen & Jos Winkels
ISBN: 90.232.3125.2
Uitgeverij: Van Gorcum, Assen
Uitgebracht in: 2003
Aantal pagina's: 340

Prijs: € 29,95 (prijs 2-4-2003)


Productomschrijving Probleemgestuurd leren
Druk: 4e druk
Geschreven door: J.H.C. Moust, P.A.J. Bouhuijs, H.G. Schmidt & W.S. de Grave
ISBN: 90.015.9885.4
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff B.V, Groningen
Uitgebracht in: 1998
Aantal pagina's: 144

Prijs: € 19,75 (prijs 2-4-2003)


Productomschrijving Probleemgestuurd onderwijs
Praktijk en theorie
Geschreven door: J.H.C. Moust, P.A.J. Bouhuijs & H.G. Schmidt
ISBN: 90.015.9882.X
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff , Groningen
Uitgebracht in: 1999
Aantal pagina's: 304

Prijs: € 35,20 (prijs 2-4-2003)


Constructie van blokken in probleemgestuurd onderwijs
Geschreven door: H. Snellen-Balendong & D. Dolmans
ISBN: 90.012.4491.2
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff B.V., Groningen
Uitgebracht in: 1999
Aantal pagina's: 48

Prijs: € 14,50 (prijs 2-4-2003)


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Van leertheorie naar onderwijspraktijk
Geschreven door: T. van der Veen & J. van der Wal
ISBN: 90.018.8661.2
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff B.V, Leiden
Uitgebracht in: 1997

Prijs: €28,90 (prijs 2-4-2003)


Productomschrijving Toetsing in probleemgestuurd onderwijs
Druk: 1e druk
Geschreven door: C.P.M. van der Vleuten & E.W. Driessen
ISBN: 90.019.0544.7
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff B.V., Groningen
Uitgebracht in: 2000
Aantal pagina's: 80

Prijs: € 14,50 (prijs 2-4-2003)


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Leren evalueren
Een bundel cursusmaterialen voor studenten en docenten van de lerarenopleiding
Geschreven door: R. Alberts, P.H. de Bok, A. Breeders & D. Marbus
ISBN: (In ringband)
Uitgeverij: CITO, Arnhem
Uitgebracht in: 1990
Bijzonderheden: 3 p. + 3 diskettes 5.25


Productomschrijving Tentamineren
Druk: 3e druk
Geschreven door: T. Dousma, A. Horsten & J. Brants
ISBN: 90.012.4391.6
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff, Groningen
Uitgebracht in: 1997
Aantal pagina's: 200

Prijs: € 25,35 (prijs 2-4-2003)

(Dit boek vervangt de oude uitgave van 1980 bij Uitgeverij Het Spectrum, ISBN: 90.274.5569.4)


Productomschrijving Lesgeven en zelfstandig leren
Druk: 10e druk
Geschreven door: T. Geerligs & T. van der Veen
ISBN: 90.232.3129.5
Uitgeverij: Van Gorcum, Assen
Uitgebracht in: 2002
Aantal pagina's: 420

Prijs: € 39,95 (prijs 2-4-2003)

(Dit boek vervangt "Lesgeven: Interne differentiatie in de praktijk" uit 1989. ISBN: 90.232.2450.7)


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Kwaliteit van Vaardigheidsonderwijs gemeten
Geschreven door: A.J.J. Scherpbier
ISBN: 90.527.8225.3
Uitgeverij: Universitaire Pers Maastricht, Maastricht
Uitgebracht in: 1997
Aantal pagina's: 118


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Productomschrijving
Verantwoord meten in het gezondheidszorgonderwijs
Handboek voor beoordeling van leerresultaten
Geschreven door: J.G.M. Scholten & W.C.L. Robroek
ISBN: 90.313.2427.2
Uitgeverij: Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diemen
Uitgebracht in: 1997
Aantal pagina's: 200

Prijs: € 28,50 (prijs 2-4-200)


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
De bono's kleine denkcursus
Een praktische training in creatief en effectief denken
Geschreven door: Edward de Bono
ISBN: 90.204.1954.4
Uitgeverij: Veen, Utrecht
Uitgebracht in: 1990
Aantal pagina's: 203


Organisational behavior. An experiental approach
Geschreven door: D.A. Kolb, M.R. Irwin & J.S. Osland
ISBN: 01.301.7610.9
Uitgeverij: Prentice Hall (Higher Education Division, Pearson
Uitgebracht in: 2000
Aantal pagina's: 570

Prijs: € 58,99 (prijs 2-4-2003)


Productomschrijving Gedrag in organisaties
Druk: 3e druk
Geschreven door: G. Alblas & E. Wijsman
ISBN: 90.010.3211.7
Uitgeverij: Wolters-Noordhof, Groningen
Uitgebracht in: 1993
Aantal pagina's: 543

Prijs: € 51,00 (prijs 2-4-2003)


Productomschrijving De Tao van leiderschap
Strategi๋n voor een nieuwe tijd
Geschreven door: John Heider
ISBN: 90.254.6577.3
Uitgeverij: Business Contact, Amsterdam
Uitgebracht in: 1991
Aantal pagina's: 180

Prijs: € 12,95 (prijs 2-4-2003)


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Productomschrijving
De coachende docent
Geschreven: E.J. Luigies
ISBN : 90.244.1374.X
Uitgeverij: Nelissen B.V., Baarn
Uitgebracht in: 1997

Prijs: € 24,50 (prijs 2-4-2003)


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
De dynamiek van het ondernemen
Geschreven door: T.J. Peters & N.K. Austin
ISBN: 90.204.1967.6
Uitgeverij: Veen, Utrecht
Uitgebracht in: 1990


De Semco stijl
Geschreven door: Ricardo Sember
ISBN: 90.255.1592.3
Uitgeverij: De Boekerij, Amsterdam
Uitgebracht in: 1994

Prijs: € 17,50 (prijs 2-4-2003)


Verouderde titels in de reader:


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Onderwijspsychologie
Geschreven door: V. van Geel
ISBN: Open Universiteit (?)
Uitgebracht in: 1986


Productomschrijving Leren op school
Druk: 12e druk
Geschreven door: C.F. van Parreren
ISBN: 90.016.9051.3
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff B.V.
Uitgebracht in: 1976
Aantal pagina's: 120

Prijs: € 21,40 (prijs 2-4-2003


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Evalueren in de klas
Geschreven door: H.C.D. Bruyne
ISBN: 90.100.4693.1
Uitgeverij: Van Goor, Amsterdam
Uitgebracht in: 1983
Aantal pagina's: 162


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Beknopte didaxologie
Geschreven door: E. de Corte, C.T. Geerligs, N.A.J. Lagerweij, J.J. Peters & R. Vandenberghe
ISBN: 90.011.9795.7
Uitgeverij: H. D. Tjeenk Willink, Groningen
Uitgebracht in: 1981
Aantal pagina's: 434


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Handboek Vaardigheidsonderwijs
Management in de klas
Geschreven door: C. Dietvorst, P.G.A.J. Lem, J. Lowyck & S.A.M. Veenman
ISBN: 90.265.0826.3
Uitgeverij: Swets & Zeitlinger, Lisse
Uitgebracht in: 1987
Aantal pagina's: 356


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Algemene didactiek
Deel 4 - Evaluatie
Geschreven door: V. van Geel
ISBN: onbekend
Uitgeverij: Groesbeek
Uitgebracht in: 1986


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Vijven en zessen
Druk: 10e druk
Cijfers en beslissingen: het selectieproces in ons onderwijs
Geschreven door: A.D. de Groot
ISBN: 90.013.5550.1
Uitgeverij: Wolters-Noordhoff, Groningen
Uitgebracht in: 1969/1983
Aantal pagina's: 256


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Ori๋ntatie op leren en onderwijs
Geschreven door: E.B. Smuling, J. Brants & A. Pilot
ISBN: 90.274.5573.2
Uitgeverij: Spectrum, Utrecht/Antwerpen
Uitgebracht in: 1982
Aantal pagina's: 227


Helaas (nog)
geen afbeelding
beschikbaar
Leren en onderwijzen
Inleiding tot de Algemene Didactiek
Druk: 4e druk
Geschreven door: R. Standaert & F. Troch
ISBN: 90.334.4122.5
Uitgeverij: Acco, Leven/Antwerpen
Uitgebracht in: 1989

Prijs: € 24,67 (prijs 2-4-2003)


Andere aanbevolen titels:

Productomschrijving Het boek voor Tutoren
Gereedschap voor tutoren binnen probleemgestuurd onderwijs en projectgericht leren binnen HBO en MBO
Druk: 1e druk
Geschreven door: drs. M.A.F. Dekkers en drs. C.M.L. Hogenboom
ISBN: 90.804.8837.2
Uitgeverij: Onderwijsadviesbureau drs. M.A.F. Dekkers, Nuenen
Uitgebracht in: juli 1999
Aantal pagina's: 135


Bronvermelding:
- Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (http://www.kb.nl)

- Boekhandel BOL (http://bol.com)
- Boekhandel Boeknet (http://www.boeknet.nl)
- Boekenwereld (http://www.boekenwereld.com)

- Wolters-Noordhof, Groningen (http://www.wolters.nl)
- Uitgeverij Veen (http://www.veenboschenkeuning.nl)
- Koninklijke Van Gorcum BV (http://www.vangorcum.nl)
- Uitgeverij Het Spectrum (http://www.spectrum.nl)
- Uitgeverij Swets & Zeitlinger (http://www.uitgeverij.swets.nl)
- Uitgeverij Bohn Stafleu Van Loghum (http://www.bsl.nl)

- Onderwijsadviesbureau drs M.A.F. Dekkers B.V. (http://www.oabdekkers.nl)