Digitaal Portfolio van Tymen Kuperus

Gemaakte websites
     - http://www.tmqbase.com: website met allerlei oefenbestanden voor internationale certificeringen
     - http://www.videodat.com: website met informatie over het videotheekpakket VideoDat welke ik samen met een vriend heb geschreven
     - http://www.ebricks.nl: website voor in- en verkoop van Lego (eigen bedrijf)

     - http://www.dc-ictprojects.org: portfolio database website voor de leerlingen van ROC Drenthe College
     - http://www.drenthecollege.nl/serviceatschool: website van het interne leerbedrijf Service@School
     - http://www.drenthecollege.nl/hetveenpark (samen met Harry de Jonge)