Digitaal Portfolio van Tymen Kuperus

Uitgevoerde projecten
     - Powerpoint presentaties Centrum Vakopleiding Noord-Nederland
     - PRINS (PRoduct INformatie Systeem voor Centrum Vakopleiding Nederland)
     - Productdatabase voor projecten, boeken, certificeringen en opleidingen

     - Mediatheek database voor software- en boekenuitleen voor ROC Drenthe College
     - Herontwerp opleiding Service Medewerker ICT (nivo 2 MB) ROC Drenthe College
     - Kweekvijvertraject: opzetten van Drentse Leerbedrijven voor ROC Drenthe College
     - Kweekvijvertraject: portfolio