Algemene informatie voor (aankomende) docenten


      

De behoeftepiramide van Maslov
De Taxonomie van Romiszowski

Toetsingsmatrijs (Romiszowski)
Toetsingsmatrijs (Methode De Block)

De Viersprong
De Zevensprong
De Negensprong

Tien tips om meeliften te voorkomen

Heuristische methoden
Kennismatrix

PowerPoint les - vrij te gebruiken voor de PTH Opleidingen

De volgende link bied belangrijke informatie over projectgestuurd onderwijs: http://dwp.fcroc.nl/elektro/instructie/werken-in-projecten.htm
Voor PGO (Probleem Gestuurd Onderwijs) is de volgende link interessant: Studievaardigheden in PGO

Quotes:
- If you can't learn it, teach it!
- Ik hoor en ik vergeet, ik zie en ik onthou, ik doe en ik begrijp. (Socrates)
- We leren...
   10% van wat we lezen
   20% van wat we horen
   30% van wat we zien
   50% van wat we zien en horen
   70% van waar we over gediscussieerd hebben met anderen
   80% van wat we persoonlijk ervaren hebben
   95% van wat we uitleggen aan anderen. (David Sousa, How the brain learns)