Instruct lesmateriaal

Niveau 2


      

Bedrijven en computers

Bedrijven en computers is een cursusboek, waarin kennis gemaakt wordt met automatisering in zeer uiteenlopende omgevingen. Deze kennis is nodig om onderwerpen, die bij een vervolgstudie in de informatica aan de orde komen, in het juiste kader te kunnen plaatsen.

Informatica is een breed vakgebied. Bij de keuze van onderwerpen hebben we ons laten leiden doorde deelkwalificatie WerkveldoriŽntatie 2, eindtermen 1 t/m 4.

Informatie- en gegevensverwerking

 • Informatie en gegevens
 • Informatiesystemen
 • Software
 • Internet

Ontwikkelingen in de administratieve automatisering

 • Administratieve informatiesystemen
 • Verkleining
 • Gebruiksvriendelijkheid
 • Multimedia
 • Communicatie
 • Internet
 • E-commerce
 • Kosten
 • Problemen

Subsystemen in kantooromgevingen

 • Systemen en subsystemen
 • DIS (Document Informatiesysteem)
 • EIS en MIS
 • OLTP en OLAP
 • Datawarehouses
 • Netwerken
 • Beveiliging
 • Software

IndustriŽle automatisering

 • Technische en administratieve systemen
 • Ontwerp
 • Productie
 • De koppeling tussen ontwerp, productie en logistiek
 • Resource planning

Ontwikkelingen in de grafische industrie

 • Bedrijven in de grafische industrie
 • Ontwikkelingen bij ontwerp- en opmaakbureaus
 • Geschiedenis van het drukproces
 • Automatisering in drukkerijen
 • Gevolgen van de automatisering van het drukproces
 • Printen en drukken

Ergonomie

 • RSI
 • Ergonomie
 • Ergonomische hulpmiddelen
 • Meubilair
 • Toetsenbord
 • Muis
 • Beeldscherm
 • Besluit beeldschermwerk

Standaarden en procedures

 • Standaardisatie
 • Het nut van standaarden
 • Standaardisering en kwaliteit
 • ISO 9000
 • ITIL
 • ITIL model

Beheer van een informatiesysteem

 • De gebruiker
 • Soorten beheer
 • Standaardisatie binnen een informatiesysteem
 • Registratie
 • Computers en de wet
 • Prestatie van een informatiesysteem

Terug naar het begin.


Beheer en ondersteuning

Dit boek gaat over de beheersaspecten van een geautomatiseerd informatiesysteem op assistenten niveau, waarbij de nadruk ligt op ondersteuning van de eindgebruiker.

De leerstof wordt op een praktische wijze aangeboden. Bij de meeste hoofdstukken moet men over een pc beschikken om directe en praktische terugkoppeling te krijgen. Daarbij is uitgegaan van een systeem waarop Windows 98 is geÔnstalleerd.

De laatste twee hoofdstukken zijn geheel gewijd aan de Engelse taal. Engels is de voertaal in de computerwereld en het is daarom belangrijk om de basis van de taal te beheersen. Het doel in dit boek is praktische tips te leveren. Computer-Engels is lang niet altijd hetzelfde als het Engels dat gesproken wordt in landen als Engeland en Amerika.

De inhoud van het boek sluit aan bij de deelkwalificatie Onderhoud en Beheer Informatiesystemen, eindterm 6 t/m 10, 12 en 13.

Magazijnbeheer

 • Beheer
 • Voorraadbeheer
 • VoorraadstrategieŽn
 • Bestelprocedures
 • Magazijn
 • Verzenden van goederen
 • Beheervormen voor gereedschappen
 • Registers

Bestandsbeheer

 • Windows Verkenner
 • Bestanden
 • KopiŽren en verplaatsen
 • Bestandsstructuur
 • Toegang tot bestanden

ReservekopieŽn

 • ReservekopieŽn
 • Omgaan met reservekopieŽn
 • Tweemaal opslaan

Virussen

 • Virussen
 • Controleren op virussen
 • Residente virusscanner
 • Webscanner
 • Nieuwe virussen
 • Een diskette tegen virussen

Handleidingen

 • Installatie-instructies
 • Engelstalig instructies lezen

Vaktaal

 • Standaardisatie
 • Internet
 • Communicatie en computers

Terug naar het begin.


Installeren van software

Dit boek gaat over het installeren van software en alles wat daar voor nodig is. Het lijkt soms wel eens, dat het installeren van software vanzelf gaat en dat iedere computer geschikt is voor alle software. Maar dat is niet altijd zo: een computer moet op de juiste manier geconfigureerd zijn.

Bij het schrijven van dit boek is uitgegaan van de praktijk; er is gekozen voor een structurele en procedurele aanpak: er wordt gewerkt volgens stappenplannen, die in de praktijk houvast bieden om het werk op de juiste manier te doen.

De inhoud van het boek sluit aan bij de deelkwalificatie Installatie Software 2, eindterm 1, 2, 3.

BIOS

 • BIOS
 • POST procedure
 • CMOS
 • Flash BIOS
 • BIOS instellen

Drivers

 • Drivers
 • DOS
 • Windows: driverinformatie
 • Windows: driverinstallatie

Installatie besturingsysteem

 • Besturingsysteem
 • MS-DOS: karakter georiŽnteerd OS
 • Windows: grafisch georiŽnteerd OS
 • Installatie Windows deel I: voorbereiden
 • Installatie Windows deel II: voorbereiden systeem
 • Installatie Windows deel III: installeren

Configuratie besturingsysteem

 • Besturingsysteem configureren
 • Drivers installeren
 • Applicaties installeren
 • Menusysteem inrichten
 • Bestanden en mappen comprimeren
 • Geheugen optimaliseren
 • Opstartdiskette maken

Testen van besturingsysteemsoftware

 • Testen
 • Inputapparaten
 • Outputapparaten
 • I/O apparaten

Aansluiten invoerapparaten

 • Inbouwprocedure
 • aansluitprocedures invoerapparaten

Aansluiten uitvoerapparaten

 • Aansluitprocedures

Installatie kantoorapplicaties

 • Standaard software: office suites
 • Gebruikerspecifieke instellingen
 • Standaard bestandslocaties
 • Gebruikersgegevens
 • Upgrade: Office 2000
 • Conversie

Instellingen van Word

 • Instellingen in Word
 • Weergaven
 • Het menu 'Extra, Opties...'
 • Pagina instellingen
 • Opmaakprofielen
 • Menubalk en werkbalken
 • Autotekst en autocorrectie

Instellingen van Excel

 • Het menu Extra, Opties...
 • Pagina instelling
 • Celeigenschappen
 • Bescherming van werkbladen en werkmappen

Instellingen van powerPoint

 • Het menu Extra, Opties...
 • Weergaven

Terug naar het begin.


Netwerken en datacommunicatie

Dit boek gaat over netwerken en datacommunicatie. Steeds vaker worden bij scholen, bedrijven en kantoren computers met elkaar verbonden. Een voordeel daarvan is dat men printers en scanners, maar ook een internetverbinding, met elkaar kan delen.

Er wordt gewerkt met voorbeelden van Windows 95/98 als besturingssysteem en met programma's die van Internet worden gedownload. De praktijk staat in dit boek voorop, werkend vanuit de opdrachten fungeert het boek als naslagwerk.

De inhoud van het boek sluit aan bij de deelkwalificaties Installatie Software 2, eindterm 4, 5 en Onderhoud en Beheer Informatiesystemen, eindterm 1, 2, 3, 11.

Netwerken, de hardware

 • Netwerken
 • Netwerktypen
 • Connections: netwerktopologie
 • Typen kabels
 • Typen netwerkkaarten
 • Verbinden van Netwerken

Netwerken, de software

 • Network Operating Systems
 • Communications
 • Services
 • Naamgeving computers in het netwerk
 • Samenvatting

Installatie Internet applicaties

 • Internet
 • Internetverbinding
 • Connections - Externe toegang I
 • Communications - Externe toegang II
 • Services - webbrowser, e-mail en FTP

Internet beveiliging: Firewall en Codering

 • Internet beveiliging
 • Kanaalbeveiliging
 • Server beveiliging
 • ZoneAlarm Pro

Telecommunicatie

 • Communicatieverbinding

Videoconferentie

 • Videoconferentie (videoconference)
 • Waarom videoconference?
 • Wat heb je nodig voor een videoconferentie verbinding?
 • Microsoft Netmeeting

Terug naar het begin.


Nullen en enen

Algemeen
In Nullen en enen lichten we een tipje van de sluier van elektrotechniek en digitale techniek op. Door vooral zo praktisch mogelijk bezig te zijn maakt de leerling kennis met stroom, spanning, weerstand, poorten, tellers, enzovoort.

ICT Beroepsonderwijs
De inhoud van dit boek sluit aan bij de deelkwalificaties WerkveldoriŽntatie 2, eindterm 7 en Installatie Hardware 2, onderdelen van de eindtermen 3, 4, 5, 7 en 8.

Inhoudsopgave

Spanning, stroom

 • Stroom en spanning
 • Spanning en stroom meten
 • Stromen en spanningen in schakelingen
 • Vermogen en energie

Spanning en stroom in de praktijk

 • Van meterkast tot apparaat
 • Apparaten
 • Meten van spanning
 • Meten van stroom

Elektrische stroom en de weerstand

 • Stroom
 • Weerstand
 • Doormeten van kabels
 • Symbolen

Wisselspanning

 • Wisselspanning
 • Van wisselspanning naar gelijkspanning voor de computer

Veilig werken aan een computer

 • De computer en veiligheid
 • Gevaren voor jou
 • Gevaren voor de computer
 • Gevaar voor anderen

Computertechniek 1

 • Computertechniek is digitale techniek
 • De AND-poort en de OR-poort
 • Meer poorten
 • IC's
 • De geheugenschakeling

Computertechniek 2

 • Tellen
 • Tellers
 • De dobbelsteen

Van transistor naar IC

 • De transistor
 • De transistor in de digitale techniek
 • IC's

Terug naar het begin.


PC's en randapparatuur, deel 1

Deze boeken zijn geschikt voor degenen die zich op een praktische manier willen verdiepen in personal computers en alles wat daarmee samenhangt. Bij het schrijven van deze boeken is uitgegaan van de praktijk; er is gekozen voor een structurele en procedurele aanpak: er wordt gewerkt volgens stappenplannen.

Deel ťťn geeft vooral achtergrondinformatie over het maken en uitvoeren van procedures en de functie en werking van hardware. In deel twee worden apparaten ingebouwd en aangesloten. In beide boeken staan veel voorbeelden. Om hierin een duidelijke lijn te krijgen, hebben we gekozen voor Windows 95/98 als besturingsysteem.

De inhoud van de delen 1 en 2 sluiten aan bij de deelkwalificatie Installatie Hardware 2, eindterm 1, 2, 3, 4, 6, 9.

Gestructureerd werken

 • Statische Elektriciteit

Systeemdocumentatie

 • CMDB
 • Configuratie Items (CI)
 • Attributen

Moederbord

 • Functie en werking van een moederbord
 • Parallelle en seriŽle communicatie
 • Computerbus
 • Typen databus aansluiting

Geheugenmodules en computerbehuizing

 • Computerbehuizing
 • Voeding
 • Uitbreidingsposities
 • Intern geheugen

Processor

 • De processor
 • Soorten en typen

Opslagapparatuur: floppy disk, harde schijf en cd-romspeler

 • Aansluitingen op de voeding
 • Aansluitingen op de databus
 • Data kabels: functie en typen
 • Magnetische drives
 • Typen magnetische drives
 • Optische drives
 • Typen optische drives

Uitbreidingskaarten en bustypen

 • Uitbreidingskaarten
 • Werking van uitbreidingskaarten
 • Typen bussen
 • Bussen samengevat
 • Werking van de grafische kaart
 • Typen grafische kaarten
 • Grafische weergaven samengevat
 • Werking van de netwerkkaart
 • Typen netwerkaansluitingen
 • NIC's samengevat

Input- en outputapparaten

 • Inputapparatuur
 • Input- en output apparaten
 • Outputapparaten

Terug naar het begin.


PC's en randapparatuur, deel 2

Deze boeken zijn geschikt voor degenen die zich op een praktische manier willen verdiepen in personal computers en alles wat daarmee samenhangt. Bij het schrijven van deze boeken is uitgegaan van de praktijk; er is gekozen voor een structurele en procedurele aanpak: er wordt gewerkt volgens stappenplannen.

Deel ťťn geeft vooral achtergrondinformatie over het maken en uitvoeren van procedures, en de functie en werking van hardware. In deel twee worden apparaten ingebouwd en aangesloten. In beide boeken staan veel voorbeelden. Om hierin een duidelijke lijn te krijgen, hebben we gekozen voor Windows 95/98 als besturingsysteem.

De inhoud van de delen 1 en 2 sluiten aan bij de deelkwalificatie Installatie Hardware 2, eindterm 1, 2, 3, 4, 6, 9.

I/O, IRQ en DMA adressen

 • De processor als verkeersleider
 • Input / Output adressen (I/O)
 • Instellen van IRQ, I/O adres en DMA
 • Conflicten
 • Diagnose software

Inbouwen moederbord

 • BIOS
 • POST procedure
 • Inbouwprocedure
 • Moederbord en hoofdcomponenten

Inbouwen i/o apparaten

 • Inbouwprocedure

Inbouwen communicatieapparaten

 • Inbouw procedures

Draagbare Computers

 • Draagbare computers
 • Docking port
 • Accu
 • LCD schermen
 • Aansluitingen

Terug naar het begin.


Presenteren

Het houden van een mondelinge voordracht voor een groep is de meest traditionele manier van presenteren. Maar er bestaan meer presentatievormen. In toenemende mate spelen ook elektronische media een rol bij presentaties.

Aan de technische aspecten van het maken van elektronische presentaties wordt in veel lesmateriaal aandacht besteed. Dit boek is daar een aanvulling op. Onderwerpen die, buiten het technische, van belang zijn voor het maken van een goede presentatie worden behandeld. Er wordt ingegaan op inhoud, opbouw, vormgeving, het gebruik van taal enzovoort. Naast elektronische presentatievormen gaan we ook in op de eisen die aan mondelinge presentaties en schriftelijk materiaal worden gesteld.

In dit boek is een scherpe scheiding aangebracht tussen mondelinge, schriftelijke en elektronische presentaties. In de praktijk worden vaak combinaties van deze vormen gebruikt. Toch is het nuttig deze presentatievormen te splitsen. De typische kenmerken en aandachtspunten van elke vorm kunnen zo apart behandeld worden.

De inhoud van het boek sluit aan bij de deelkwalificatie WerkveldoriŽntatie 2, eindterm 8.

Presenteren

 • Wat is een presentatie?
 • Het doel van een presentatie
 • Presentatie en publiek
 • Een presentatie maken
 • De opbouw van een presentatie
 • Het type presentatie
 • Aankleding

Mondeling presenteren

 • Kenmerken
 • Non-verbale communicatie
 • Verbale communicatie
 • Hulpmiddelen

Schriftelijk presenteren

 • Kenmerken van schriftelijk presentaties
 • Leesbaar schrijven
 • Opmaak

Elektronische diapresentaties

 • Verschillen tussen websites en diapresentaties
 • Eigenschappen van presentatiepakketten
 • Beeldschermen, beamers en sheets
 • Tekst in diapresentaties
 • Sjablonen
 • Het gebruik van kleuren en 3D effecten
 • Het gebruik van effecten
 • Testen

Websites

 • Kenmerken van websites
 • Hypertext
 • Opmaak en indeling van een website

Terug naar het begin.


Testen en repareren

Dit boek gaat over het testen en repareren van pc's en randapparatuur. Werkend met een computer, of na het inbouwen van een apparaat, kan er immers altijd een storing optreden.

In dit boek zijn procedures en stappenplannen opgenomen voor de meest voorkomende storingen. Hiermee kan men op een praktische manier te werk gaan. Ieder hoofdstuk geeft aan welke schakels er in een keten van apparaten zijn en welke storingen per schakel kunnen optreden. Elk hoofdstuk wordt afgesloten met een storingsoverzicht en een werkvoorschrift. Er wordt gewerkt met veel voorbeelden van Windows 95/98 als besturingssysteem en met programma's die van Internet worden gedownload.

De inhoud van het boek sluit aan bij de deelkwalificatie Onderhoud en Beheer Informatiesystemen 2, eindterm 4, 5.

Storingen

 • Probleemdetectie
 • Storingsmelding
 • Repareren
 • Testen
 • Documenteren
 • Vervangen onderdelen testen

Printerproblemen

 • De oorzaak-gevolgketen
 • Schakels in een afdrukketen
 • Computer
 • Verbinding
 • Storingsoverzicht printers
 • Werkvoorschrift printerstoringen

Monitorproblemen

 • Schakels in een beeldschermketen
 • Computer
 • Verbinding
 • Monitor
 • Storingsoverzicht monitor
 • Werkvoorschrift monitorstoring

Dode pc-problemen

 • Onmisbare schakels in een computer
 • Storingsoverzicht dode computer
 • Werkvoorschrift dode computer

I/O apparaatproblemen

 • Inputapparaten
 • Toetsenbord
 • Muis
 • Storingsoverzicht inputapparaten
 • I/O apparaten
 • Harde schijf
 • Floppy drive
 • Storingsoverzicht I/O apparaten
 • Werkvoorschrift input-output problemen

Netwerkproblemen

 • Schakels in een netwerkketen
 • Computer
 • Verbinding
 • Netwerk
 • Storingsoverzicht netwerk
 • Werkvoorschrift netwerkstoring

Testen van de hardware

 • Testen
 • Defect, en dan?
 • Moederbord en hoofdcomponenten
 • Inputapparaten
 • Outputapparaten
 • I/O apparaten
 • Communicatieapparaten

Prestatiemeting

 • Prestatie
 • Prestatie verbetering
 • Systeem prestatiemeting
 • Component prestatiemeting
 • Andere vertragende factoren

Problemen oplossen

 • Verdwenen bestanden
 • Programmacrashes
 • Routinecontrole
 • Sneller werken

Adviseren van de fysieke inrichting

 • Hoofdcomponenten
 • Besturingssysteem
 • Applicaties
 • Apparatuur
 • Configuratieadvies
 • Informatiebronnen
 • Werkplek

Terug naar het begin.